rcai

Fisă sintetică de descriere a centrului de cercetare

– acronim: RCAI

– RCAI este un centru de cercetare ştiintificã şi dezvoltare tehnologicã care funcţioneazã sub egida Universitãţii din Craiova, în conformitate cu Regulamentul de Funcţionare al RCAI şi cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, doctoranzi şi masteranzi, cu preocupãri ştiinţifice în domeniile de activitate ale centrului, din Romania sau din afara ţării.

– RCAI este continuatorul CENTRULUI DE CERCETARE IN INTELIGENTA ARTIFICIALA acreditat CNCSIS prin certificatul nr.64/CC-C în anul 2001.

– RCAI continuă publicarea în volum separat a lucrărilor conferinţei anuale Artificial Intelligence and Digital Communications (AIDC), dezvoltă publicarea seriilor 200 (Computer Science) şi 300 (Research Report in Artificial Intelligence) iniţiate in anul 2001.

– Activităţile RCAI (conferinte, seminarii etc) se desfăşoară în Laboratorul de Metode şi Modele în Inteligenţa Artificială din cadrul Departamentului de Informatica, Universitatea din Craiova, şi beneficiază de dotările acestuia (Sala 116) şi în sala 335.

– Domeniile de activitate ale centrului :

a) Conform clasificării UNESCO:  1102 Logică deductivă; 1203 Ştiinţa calculatoarelor; 1206 Calcul numeric; 1208 Probabilităţi; 1209 Statistica; 3304 Tehnologia calculatoarelor.

b) Conform clasificării CAEN 2012: 581: Activităţi de editare a cărţilor, revistelor si altele; 582: Activităţi de editare a produselor software; 620: Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; 712: Activităţi de testare și analize tehnice; 721: Cercetare-dezvoltare în știinţe naturale și inginerie; 854: Învăţământ superior; 856: Activităţi de servicii suport pentru învăţământ.

În cadrul RCAI se mai pot desfăsura următoarele activităţi:

a) Conceperea, inovarea si dezvoltarea de produse informatice (software development);

b) Activităţi de încercare, testare si validare de produse informatice, precum si alte servicii;

c) Activităţi de consultanţă si expertiză tehnică;

d) Activităţi de elaborare de standarde, norme si altele.