Direcţiile principale de cercetare:

[1] Sisteme multi-agent si aplicatii ale acestora.

[2] Metode de reprezentare a cunoştinţelor în sisteme multi-agent, cooperare şi/sau negociere între agenţii mobili.

[3] Arhitecturi distribuite pentru testarea aplicaţiilor WEB.

[4] Analiza traficului din reţelele de comunicaţie.

[5] Business Intelligence şi Procesarea datelor multidimensionale.

[6] Vizualizarea informaţiilor, graph drawing

Infrastructure_File_RCAI_updated_2016

A. Granturi naţionale obţinute prin competiţie la care universitatea a fost coordonator / partener

 1. Laboratorul pentru integrarea inteligentei formale in analiza, simularea, dezvoltarea, testarea si certificarea infrastructurilor de comunicatii, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, D2.2: Investiţii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacităţii administrative, Operaţiunea  O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare), Titlul proiectului: INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢE APLICATE – INCESA, Cod SMIS – CSNR 13845 ;  Contract nr. 256/28.09.2010, Beneficiar: Universitatea din Craiova, Membru Dr. Gabriel Stoian
 2. New Results in Graph-based Knowledge Representation, POSDRU nr.159/1.5/s/133255, Aprilie 2014 – Octombrie 2015, bursă doctorală de cercetare, Daniela Dănciulescu
 3. An Intelligent Haptic Robot Glove For The Patients Suffering A Cerebrovascular Accident (IHRG), Contract PNCDI II (Parteneriate), Nr. 150/2012, Director Prof. Univ. Dorin POPESCU, Daniela Dănciulescu  membru.
 4. Contract POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, bursă de cercetare postdoctorală, Dezvoltarea agenţilor inteligenţi pentru automatizarea centrelor de contact, 2010 – 2013, in cadrul proiectului strategic Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului. Dr. Claudiu Ionut Popirlan, membru
 5. Grant POSDRU/161/2.1/G/137956, Proiect “Facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor filologi şi a celor de la comunicare, prin servicii integrate şi inovatoare “, beneficiar Universitatea din Craiova, Informatician, Dr. Claudiu Ionut Popirlan
 6. Grant POSDRU/109/2.1/G/81762, Proiect “Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia “, beneficiar Universitatea din Craiova, Expert IT, Dr. Claudiu Ionut Popirlan

B. Contracte de cercetare încheiate cu agenti economici sau alte institutii

 1. Grant POSDRU/176/3.1/S/149612, Proiect “START UP 4 U“,Beneficiar: ASOCIAŢIA “SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ”, Lector Expert, Dr. Claudiu Ionut Popirlan
 2. Grant POSDRU/97/6.3/S/58571, Proiect “Performanţă în carieră şi afaceri pentru femei“, Beneficiar Universitatea Spiru Haret Bucuresti, Manager IT, Dr. Claudiu Ionut Popirlan,
 3. Contract POSDRU/159/1.5/S/140106, Titlul proiectului „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”, Partener:  Institutul de Economie Mondială, Domeniu: Informatică, Tema cercetare: Optimizarea metodelor iterative cu aplicaţii în securitatea datelor naţionale, perioada de derulare a proiectului 8.04.2014-07.10.2015, Bursa de cercetare posdoctorala, Dr. Cristina Popirlan.

C. Rezultate ale activităţii de cercetare obţinute de membrIi centrului în perioada 2013-2016

a. Articole publicate în reviste cotate ISI/BDI

 1. Parsing K definitions, Radu Mereuta, Gheorghe Grigoraş; Electr. Notes Theor. Comput. Sci. 304; (2014); pag.151-166 (DBLP)
 1. Natural Language Agreement in the Generation Mechanism based on Stratified Graphs; Viorel Negru, Gheorghe Grigoraş, Daniela Dănciulescu; BCI 2015; pag. 36:1-36:8. (DBLP)
 2. Decision making in assessment of RRAP of WSN using fuzzy-hybrid approach; Avishek Banerjee, Mihai Gavrilas, Gheorghe Grigoraş, Samiran Chattopadhyay; IEEE ANTS 2015; pag.1-6, (DBLP)
 3. Formal Languages Generation in Systems of Knowledge Representation Based on Stratified Graphs; Daniela Dănciulescu; Informatica, Lith. Acad. Sci. 26(3); (2015) pag. 407-417, Impact factor, 0.873, SRI=0.521 (Articol Premiat CNCSIS, decembrie 2015), (DBLP).
 4. Splitting the structured paths in stratified graphs. Application in Natural Language Generation, Daniela Dănciulescu, Mihaela Colhon, ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA, SERIA MATEMATICA , vol. 22, no. 2, pp.59-69, ISSN: 1224-1784 (2014), Impact factor 0.333, SRI=0.134.
 5. Systems of knowledge representation based on stratified graphs. Application to Natural Language Generation, Daniela Dănciulescu, Mihaela Colhon, Carpathian Journal of Mathematics, Impact factor 0.792, SRI=0.289.
 6. Adrian Rusu, Straight-Line Drawings of Binary Trees with Linear Area and Arbitrary Aspect Ratio, with Ashim Garg. Journal of Graph Algorithms and Applications (JGAA), 2014.
 7. Assessment of GSM HF-Radiation Impact Levels within the Residential Area of Craiova City, Procedia Environmental Sciences, Elsevier, Volume 32, 2016, pages 177–183, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029616001481, doi:10.1016/j.proenv.2016.03.022, Ioan Eustatiu Marinescu, Claudiu-Ionuţ Popîrlan.
 8. Developing a Java Application for Distributive Computations using Semantic Schemas, Journal of Applied Economic Sciences, Volume XI Issue 2(40), Spring 2016, ISSN-L 1843–6110, ISSN 2393–5162, pages 319–328, Claudiu-Ionuţ Popîrlan, Sorin Dincă.
 9. Developing A Multi-Agent System in JADE for Information Management in Educational Competence Domains, Procedia Economics and Finance, Elsevier, Volume 23, 2015, Pages 478–486, doi:10.1016/S2212-5671(15)00404-9, http://www.sciencedirect.com /science/article/pii/S2212567115004049, Adrian Victor Sandita, Claudiu-Ionuţ Popîrlan.
 10. Developing a System of Knowledge Bases Using Semantic Schemas in Java and CLIPS, ANNALS OF SPIRU HARET UNIVERSITY: MATHEMATICS-INFORMATICS SERIES, ISSN 1841-7833, volume 10, issue 2, pages 5–13, 2014, Sorin Dinca, Claudiu-Ionuţ Popîrlan.
 11. A Proposal for an Enhanced Mobile Agent Architecture (EMA), Annals of University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series, ISSN 1223-6934, Online ISSN 2246-9958, pp. 71-79, 2010, Gabriel Stoian, Claudiu-Ionuţ Popîrlan.
 12. Knowledge Management using Mobile Agents, Further Developments in Business, Management and Information Technologies, ISBN 978-606-923486-5-3, ASERS Publishing, 2013, pp. 73-84, Claudiu-Ionuţ Popirlan, Laura Ştefănescu, Cristina Popirlan.
 13. Algoritm de proiecţie paralel pentru rezolvarea sistemelor economice (Parallel Projection Algorithm for Solving Economics Systems), Romanian Academy – Institute for World Economy, 2015, Impactul Transformarilor Socio-Economice si Tehnologice la Nivel National, European si Mondial; Nr.2/2015, Vol. 2, Cristina Popirlan

b. Articole prezentate în conferinte cu proceedings ISI

 1. A Novel Hybrid Algorithm for Solving the Clustered Vehicle Routing Problem; Andrei Horvat Marc, Levente Fuksz, Petrica C. Pop, Daniela Dănciulescu; HAIS 2015; pag. 679-689, Springer, International Publishing Switzerland.
 2. Assessment Criteria of E-learning Environments Quality, Gheorghe Grigoraş, Daniela Dănciulescu, Cătălina Sitnikov, 21st International Economic Conference of Sibiu 2014, IECS 2014 Prospects of Economic Recovery in a Volatile International Context: Major Obstacles, Initiatives and Projects, http://www.ulbsibiu.ro/ro/evenimente/ events.php?news_id=1945, Proceedings ISI
 3. Optimizing Quality of a System Based on Intelligent Agents for E-learning, Georgeta Şoavă, Cătălina Sitnikov, Daniela Dănciulescu, 21st International Economic Conference of Sibiu 2014, IECS 2014 Prospects of Economic Recovery in a Volatile International Context: Major Obstacles, Initiatives and Projects, http://www.ulbsibiu.ro/ro/evenimente/events.php?news_id=1945, Proceedings ISI
 4. Systems Of Knowledge Representation Based On Stratified Graphs And Their Inference Process, Daniela DĂNCIULESCU, 9th International Conference of Applied Mathematics, ABSTRACTS AND PRE-PROCEEDINGS, Baia Mare 25-28 September, 2013, pag 17, http://icam.ubm.ro/?icam=ICAM8/registered_users
 5. Splitting the structured paths in stratified graphs, Daniela DĂNCIULESCU, Nicolae ŢĂNDĂREANU, Third International Conference on Modelling and Development of Intelligent Systems, October 10 -12, 2013, Sibiu, http://conferences. ulbsibiu.ro/mdis/2013/files/program_abstracts_MDIS_2013.pdf
 6. An approach of Wheather Derivative Contracts Based on Selyaninov’s Hydrotermal Index, Cristian KEVORCHIAN, Dana DĂNCIULESCU, Conference „COMPETITIVENESS AND STABILITY IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY” , October 26-27 2012, Craiova, Romania, Annals of the University of Craiova Economic Science Series, ISSN 1223 – 365 X, IDEAS, RePEc, ceeol.com, http://stec.central.ucv.ro/anale/
 7. An Optimization based on Mobile Agents in a Contact Center with distributed data locations, 12th Conference on Artificial Intelligence and Digital Communications – AIDC 2012, 5-7 octombrie 2012, ISBN: 978-973-671-353-8, pp. 42-50, Claudiu-Ionuţ Popîrlan, Gabriel Stoian.
 1. Management and Continuous Improvement Model of Quality in Academic Education from the Perspective of the Education-Research Process, Gheorghe GRIGORAŞ, Paraschiva POPOVICI, Daniela DĂNCIULESCU, 3rd International Conference Institutional Strategic Qality Management in Higher Education, ISQM 2011, July 14-16, Sibiu, organized by The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education, ISBN 978-973-598-913-2, pag.129-139, Proceedings ISI. aracis.ro/fileadmin/Academis/A0/ISQM_2011/ Proceedings_ISQM_2011.pdf